ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายทับ ฉิมมา พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2450 ครูใหญ่
2 พระครูพิศาลอรัญเขตร์ พ.ศ. 2451 พ.ศ. 2453 ครูใหญ่
3 ราชบุรุษนารถ อินทุสมิต พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2457 ครูใหญ่
4 นายผล ผลโตษะ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2459 ครูใหญ่
5 รักษาการ
ราชบุรุษเฉย อินทุมาน
พ.ศ. 2459 พ.ศ. 2460 รักษาราชการแทน
6 นายอั้น ธีระศิริโชติ พ.ศ. 2461 พ.ศ. 2468 ครูใหญ่
7 นายถม ขรรค์เพชร์ พ.ศ. 2469 ครูใหญ่
8 รองอำมาตย์ตรีเปลื้อง อินทุสมิต พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2471 ครูใหญ่
9 ขุนสุนทรการัญยศึกษาธิการ พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2472 ครูใหญ่
รักษาการ
นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์
พ.ศ. 2473 รักษาราชการแทน
10 นายสิงห์ วาริชยานนท์ พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475 ครูใหญ่
11 นายคำบ่อ เดชกุญชร พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2483 ครูใหญ่
12 นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2496 ครูใหญ่
13 นายเงิน รัตนจันท พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2505 ครูใหญ่
14 นายสุชาติ สุขากันยา พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2507 อาจารย์ใหญ่
15 นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512 ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
16 นายทรวง ยุวกาญจน์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2516 อาจารย์ใหญ่
17 นายสนิทพงษ์ นวลมณี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2523 อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
18 นายดิลก วัจนสุนทร พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการ
19 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการ
20 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการ
21 นายสวาท ภูคำแสน พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการ
22 นายชุมพล เวียงเพิ่ม พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ
23 นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการ
24 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการ
25 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ