WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2564 ทีมขอนแก่นวิทฯการละคอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วมการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒน์ ปีที่ 3 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย…

วันที่ 11 กันยายน 2564 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดอบรม online เพื่อขยายเครือข่ายกับโรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น และ โรงเรียนใน…

17 กันยายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับบัณฑ…

9 กรกฎาคม 2564   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำ…

1 2 85

ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน

1 2 24

ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้


                                                                                                                         


EP NEWS  

1 2 5

 

Gifted NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 10

 

วารสารโรงเรียน