WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted และ English Program ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 และระดัยชั้น ม.4 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564 สถานที่สอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เนื่อ…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับฟังรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์  โดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนั…

5 เมษายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พร้อมอ…

4 เมษายน 2564 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกลุ่มวิชาการ  กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจลูกๆ นักเรียน รวมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ค…

1 2 81

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 16

 

EP NEWS  

1 2 4

 

GIFTED-PREMIUM Classroom 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 10

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน