WELCOME

เชิญชวนชาว ชมพู ฟ้า เหลือง ร่วมให้กำลังใจ การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบระดับประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มีนาคม 2564 รองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กั…

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ห้องเรียนพิเศษ (Gifted KKW 123 ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะ…

3 มีนาคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานเปิดงาน โลกการเรียนรู้สู่มหกรรมแนะแนว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้    โดยจัด…

๑ มีนาคม   ๒๕๖๔ ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับราง…

1 2 76

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 15

 

EP NEWS  

1 2 4

 

GIFTED-PREMIUM Classroom 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 9

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน