WELCOME

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพัน ยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขอนแก่นวิทย์ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบ….นิรันดร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมงานรวมใจ วิทย์&เทคโน   ในการรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อย่างเป็นท…

19 กันยายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ…

18 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563   เข้าร่วมงานวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี  ครูด…

17 กันยายน 2563  ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับทีมงานจากสถานนีโทรทัศน์ช่อง 7HD  เข้ามาถ่ายทำรายกา…

บ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ร่วมให้กำลังลังใจในการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจำปีการศึกษา 2563  ที่หอประชุมโ…

1 2 49

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 13

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

1 2 7

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน