WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กรกฎาคม 2564   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำ…

1 กรกฎาคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับมอบเสื้อที่ระลึกจากตัวแทนครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564    

29 มิถุนายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์โดยพร้อมกัน …

5 มิถุนายน 2564 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เยี่ยมชม ให้กำลังใจกับนักเรียนและคุณครูในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการจ…

1 2 84

ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน

1 2 23

ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้


                                                                                                                         


EP NEWS  

1 2 5

 

Gifted NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 10

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน