WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แจ้งการมาเรียนของนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้ตารางเรียนแบบเลขที่คู่ และเลขที่คี่ เหมือนเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จาก ศบค.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพิเศษเพียงปีละวัน เป็นวันเกิดที่เวียนเข้ามา ปรารถนาให้สุข ปลดความทุกข์ให้เปลื้อง ส่งเป็นเสียงอวยพร Happy Birthday  Happy Birthday  Happy Birthday…….to You เช้าวันที่  31 กรกฎาคม 2563  ด…

24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกอบพิธีถว…

แด่คุณครู….ด้วยดวงใจ ของลูกศิษย์ชาวชมพู ฟ้า เหลือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน “ความภูมิใจมิได…

22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดงานอบรมแกนนำจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

22 ก.ค. 2563 ที่ลานอเนกประสงค์อาคาร 11  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางเป็นเกียรติในการมอบเสื้อที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ซึ่งได้มอบให้คณะผู้บริหาร คณะครู…

1 2 46

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 12

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 6

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน