WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ….. แล้วพบกันจ้า

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ 3/2563  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกาย…

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับกียรติเป็นสถานที่จัดแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓  นายจักราวฃุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น…

28 พ.ย. 2563 ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้มคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายศรัทธ…

27 พฤศจิกายน 25563  นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น…

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอต้อนรับ ครูปรีดา ตวนชัยภูมิ  คุณครูย้ายมาใหม่สาขาวิชาแนะแนว  สู่รั้ว ชมพู ฟ้า เหลือง ขอนแก่นวิทยายน ด้วยความยินดียิ่ง คลิกชมภาพกิจกรรม    

1 2 55

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 14

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

1 2 8

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน