WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ หอประชุมโรงเรียน  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโร…

30 มิถุนายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เปิดทดลองทำการเรียนการสอนเหมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  โดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ได้เน้นย…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีการถ่ายทอดสด  Live Streaming  โดยมีท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน  มาให้คำชี้แนะแนวทาง ข้…

24 มิถุนายน 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เดินทางมารับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาล   โดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิ…

19 มิถุนายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  คณะกรรมการจาก สพม.25  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศูน…

1 2 45

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

1 2 12

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

1 2 6

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน